Zahtevanje unosa

Zahteva se od korisnika da odrede broj unosa. Korisnici će prilikom pregleda videti prikazanu poruku podsećanja, ako nemaju naveden traženi broj unosa.

Aktivnost neće biti posmatrana u potpunosti, dok korisnici ne odrede traženi broj unosa.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English