Prikaz perioda foruma

Možete izabrati da li da je vaš forum pošte prikazan u izvesno vreme, proteklom vremenu ili je samo prikazan u datom periodu.

Deselekcijom opcije za Onemogućavanje aktiviraće se prikaz početka/kraja vremena.

Korisnici sa Admin pristupom videće poruke pre njihovog premijernog vremena i posle isteka vremena.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English